ในคัมภีร์ธุรกิจหลายเล่มมักจะยกคำว่า ‘เสือนอนกิน’ ให้เป็นคำนิยามธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือสามารถสร้าง Passive Income ได้โดยที่ไม่ต้องขยับตัวมาก แต่ว่าในยุคที่คนใช้เวลาออนไลน์และออฟไลน์มากพอ ๆ กัน วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าในศตวรรษที่ 21 การปล่อยที่ให้เช่าอย่างการทำตลาดยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่

ในบทความนี้เราจะใช้การวิเคราะห์หา SWOT ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ โดยเราจะแยกมองออกเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของธุรกิจ สำหรับการวิเคราะห์ SWOT ของการทำธุรกิจตลาดนัดสามารถคำนึงถึงผลคร่าว ๆ ได้ตั้งนี้

เสือนอนกิน ตลาด

จุดแข็งของการทำธุรกิจตลาด (Strengths)

  • ในระยะยาวแล้วธุรกิจนี้ใช้ทุนในการบริหารไม่สูงนัก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเกี่ยวกำไรได้เป็นกรอบเป็นกำหลังจากคืนทุนแล้ว
  • มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตลาดถือเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปและทุกเพศทุกวัยจะมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำ
  • มีโอกาสสร้างรายได้สูง หากมีการบริหารจัดการที่ดี

จุดอ่อน (Weaknesses)

  • การแข่งขันสูง ในปัจจุบันมีตลาดนัดเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ตลาดเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีการช่วงชิงพื้นที่โฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ตลาดของตน
  • ผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถควบคุมสินค้าและบริการ เพราะลูกค้าของเจ้าของตลาดก็คือพ่อค้าแม่ค้าอีกที ในด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะวางขายจึงขึ้นอยู่กับผู้ขายในตลาดนัดเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการในตลาดอาจทำได้ยาก

โอกาส (Opportunities)

  • การทดถอยของเศรษฐกิจและรายได้ประชากร ส่งผลให้ผู้บริโภคมีเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าและบริการที่ตลาดมากขึ้นเพื่อความคุ้มค่า
  • เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีกิจวัตค่อนข้างชัด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกปรับใช้เทคโนโลยีให้สามารถเข้ามาช่วยให้เข้าถึงลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

ความเสี่ยง (Threats)

  • ตลาดออนไลน์หรือเทคโนโลยีจำพวก E-Commerce อาจทำให้ตลาดด้อยความนิยมผู้คนหันไปซื้อของออนไลน์มากขึ้น
  • ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลังโควิด อาจส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่าย
  • ภัยธรรมชาติและโรคระบาด อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดั่งที่เคยเกิดขึ้น

จากการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าเจ้าของตลาดนัดในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีโอกาสในการกอบโกบรายได้ หากมีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ 

สรุป

แม้การแข่งขันในตลาดจะสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องพยายามดึงดูดลูกค้าด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอาชีพเจ้าของตลาดในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่ผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการประกอบธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

อ้างอิง: 

https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/26243
https://mgronline.com/smes/detail/9580000110873
https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_139685

MyKet คืออะไร?
ทดลองใช้ MyKetPro