ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลให้ราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต บทความนี้จึงขอนำเสนอ 4 วิธีลดปัญหาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ดังนี้

  1. ทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน

สัญญาเช่าเป็นเอกสารสำคัญที่จะกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ดังนั้นจึงควรทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า เงินประกัน กฎระเบียบข้อบังคับในการอยู่อาศัย เป็นต้น ให้ผู้เช่าอ่านและเซ็นรับทราบทุกหน้า

  1. ระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า

นอกจากระบุรายละเอียดในสัญญาเช่าแล้ว ยังควรระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ชัดเจน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราว แต่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ส่วนผู้เช่าห้ามทำผิดกฎหมาย

  1. ถ่ายรูปห้องเช่าทุกมุมก่อนให้เช่า

การถ่ายรูปห้องเช่าทุกมุมก่อนให้เช่า จะช่วยเป็นหลักฐานกรณีหลังเลิกเช่าว่ามีสภาพเปลี่ยนไปหรือไม่ ในกรณีที่ผู้เช่าทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าสามารถใช้หลักฐานนี้เรียกร้องค่าเสียหายได้

  1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ใช้เครื่อง Profile Reader เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของผู้เช่าเพื่อป้องกันข้อมูลปลอม และมีโปรแกรมช่วยบริหารพื้นที่อย่าง MyketPro

ทั้ง 4 วิธีนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว ผู้ให้เช่าและผู้เช่าควรสื่อสารกันให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

https://www.thaipost.net/main/detail/43725

อยากใช้ Myket ติดต่อที่ไหน
LINE ID: @myketpro หรือ ให้ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อกลับ (คลิก)เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.