เคล็ดลับใน “การออกแบบตลาด” ให้ดึงดูดผู้เช่า เช่น การจัดวางร้านค้า การตกแต่งพื้นที่ และการสร้างบรรยากาศมีอะไรบ้าง

ตลาดสวยก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ในปัจจุบันที่ทุกคนชอบถ่ายรูปในร้านกาแฟหรือถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติทำให้ตลาดต้องปรับตัวในด้านของการตกแต่งเช่นกัน โดยการออกแบบตลาดควรคำนึงถึง 3 ข้อสำคัญคือการจัดวางร้านค้า การตกแต่งพื้นที่ และการสร้างบรรยากาศ

การออกแบบตลาด

1. การจัดวางร้านค้า / แบ่งโซน

ตลาดที่มีการจัดวางร้านค้าและแบ่งโซนอย่างชัดเจนจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและลูกค้า การแบ่งโซนในตลาดเช่น โซนความบันเทิง, โซนอาหาร และมีการใส่กิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้ตลาดของเราสีสันมากขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้าอยากกลับมาเดิน

2. การตกแต่งพื้นที่

การตกแต่งพื้นที่จะช่วยให้ตลาดของเรามีความเด่นและน่าเข้ามาเดิน ตลาดที่ดีควรคำนึงความสะอาดของตลาดมีโซนทิ้งขยะ ความสว่างของพื้นที่เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าและร้านค้าได้อย่างชัดเจน

3. การสร้างบรรยากาศ

ตลาดที่มีการสร้างบรรยากาศที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้มีลูกค้าเข้ามาเดินในตลาดมากขึ้น โดยการสร้างบรรยากาศควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น

  • ดนตรี
  • โปรโมชั่น
  • กิจกรรมต่างๆ

นอกจากปัจจัยสำคัญทั้ง 3 ประการแล้ว การออกแบบตลาดนัดให้ดึงดูดผู้เช่านั้น ยังควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ที่ตั้งของตลาดนัด รูปแบบของตลาดนัด และกลุ่มเป้าหมายของตลาดนัด เป็นต้น

ตัวอย่างการออกแบบตลาดนัดให้ดึงดูดผู้เช่า เช่น

  • การจัดวางร้านค้า ตลาดนัดอาจแบ่งโซนร้านค้าตามประเภทสินค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น โซนเสื้อผ้า โซนอาหาร โซนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
  • การตกแต่งพื้นที่ ตลาดนัดอาจตกแต่งพื้นที่ด้วยแสงสีเสียง หรือประดับประดาด้วยสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงามและน่าดึงดูด
  • การสร้างบรรยากาศ ตลาดนัดอาจจัดโปรโมชั่นต่างๆ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสนุกสนานและอยากมาใช้จ่ายในตลาดนัด

Myket Pro เราเข้าใจคนทำตลาด 💚
การบริหารตลาดในยุค 5G ถ้าอยากให้การทำงานของตลาดลื่นไหลไม่สะดุด บริหารพื้นที่เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการงาน

ตลาดไหนสนใจบริการของเราคลิกที่นี่ได้เลย https://bit.ly/46XV4Cd