ปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ว่าจะธุรกิจไหนๆ ซึ่งการที่ AI มีส่วนในการบริหารธุรกิจถือเป็นสิ่งที่ดีที่ธุรกิจจะได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า เพิ่มยอดขาย และสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ทั้งการที่ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการเดินหน้าของธุรกิจจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจไปในทิศทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การลดต้นทุนและราคา  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

Read more: 2024 ธุรกิจแผงเช่า – ตลาด จะใช้ประโยชน์จาก AI ยังไงได้บ้าง?

AI เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้านของชีวิตมนุษย์ รวมไปถึงภาคธุรกิจด้วย ซึ่งการที่ธุรกิจตลาดและแผงค้าเช่านำเอไอเข้ามาใช้ในการบริหารจะมีประโยชน์อย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

AI คืออะไร?

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถดัดแปลงการประมวล ประยุกต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ 

AI และการโปรโมต ตลาด

ประเภทของ AI มีอะไรบ้าง

1. Machine Learning (ML) 

คือโมเดลทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ และปรับปรุงความแม่นยำได้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มนุษย์ใส่ข้อมูล

2. Deep Learning 

เป็นรูปแบบของ AI ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เพื่อเรียนรู้และสร้างโมเดลการจำแนกหรือการทำนายที่มีความซับซ้อน

3. Natural Language Processing (NLP) 

การประมวลผลภาษาของมนุษย์ เพื่อเข้าใจความหมาย และแปลความหมายเป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้

4. Robotics 

เป็นระบบ AI ที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำงานต่างๆ เช่น งานอุตสาหกรรม การแพทย์ และการบริการ

5. Computer Vision 

คือการประมวลผลภาพและวิดีโอเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ แยกแยะวัตถุ รูปร่าง และคุณสมบัติต่าง ๆ ของภาพนั้น

ข้อดีในการใช้ AI มาบริหาร “ตลาด”

ข้อดีในการให้ AI เข้ามาช่วยบริหารตลาดและแผงเช่า จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ ได้แก่

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ธุรกิจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าจากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และระบบ CRM จากนั้นใช้ AI เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย คาดการณ์แนวโน้มตลาด และสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
  1.  เพื่อทำการตลาดแบบ Real-Time Personalization ธุรกิจสามารถใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์ จากนั้นใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เช่น นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า หรือแนะนำสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าอาจสนใจ
  1. เพื่อทำการตลาดเชิงรุก ธุรกิจสามารถใช้ AI เพื่อคาดการณ์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า จากนั้นใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการตลาดเชิงรุก เช่น นำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าก่อนใคร หรือเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ AI ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมในมุมกว้าง ทำให้การบริหารตลาดเป็นเรื่องง่ายๆ  ซึ่งการที่ AI  เข้ามีบทบาทในการทำธุรกิจแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์จะมีดังนี้

  • AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายและความต้องการสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรพื้นที่  จากนั้นใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจัดสรรพื้นที่แผงเช่าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรายได้จากพื้นที่เช่าได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาด AI สามารถช่วยเจ้าของตลาดและแผงค้าเช่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาด ทั้งข้อมูลจำนวน ข้อมูลยอดขาย รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดจะทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะใช้ AI โปรโมท ตลาด” ให้เราได้ไหม?

AI สามารถทำการโปรโมทตลาดให้เราได้ ซึ่งมีหลากหลายวิธีมากๆ ในการโปรโมทตลาดให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดได้เร็วขึ้น อาทิ การให้ AI ช่วยสร้างเนื้อหา (Content) ให้ตรงกับกลุ่มเป้ามาย หรือสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อโปรโมทตลาดของตนเองได้ ยกตัวอย่างโปรแกรม AI ที่ช่วยสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่าง Jasper.ai  ที่เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างคอนเทนต์ เขียนบทความ เรียงความ แปลภาษา หรือจะเป็นโปรแกรมอย่าง  Animoto เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้เราเข้าไปสร้างวิดีโอคลิปที่มีรูปภาพ วิดีโอ และเพลงได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ส่วนงานที่ออกมานั้นก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามและดูเป็นมืออาชีพสุด ๆ ราวกับมนุษย์ลงมือทำเอง

ข้อจำกัดในการใช้ AI ทำงานเชิงพาณิชย์ 

ถึงแม้ AI จะมีข้อดีในหลายๆ ด้าน แต่เราก็อย่าลืมว่าในข้อดีของมันย่อมมีข้อจำกัดที่ตามมาเช่น ไม่ว่าจะเป็น

  • ข้อมูลในบางเรื่อง AI ก็มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะประมวลผลออกมาหรือมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดมาสร้างเนื้อ
  • การใช้ AI ในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคตได้ เนื่องจาก AI ดึงข้อมูลมาจากในหลายๆ ที่ ซึ่งเสี่ยงในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการใช้งานข้อมูลที่ได้มาจาก AI

เมื่อมีการนำเอา AI เข้ามาใช้ในการบริหารตลาด – แผงค้าปล่อยเช่าแล้ว พบว่า AI มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งเป็นประโยชน์ในการทำคอนเทนต์สร้างยอดขายและกระตุ้นให้ผู้คนเข้ามารู้จักกับตลาดของเรามากขึ้นแล้ว AI ยังสามารถเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาที่ตลาดของเราว่ามีความพึงพอใจกับตลาดของเรามากน้อยแค่ไหน

Myket Pro

ที่มา : 

https://shorturl.asia/zg60I

https://katalyst.kasikornbank.com/th/blog/Pages/5-benefits-of-ai-system-for-business.html

https://www.mandalasystem.com/blog/th/297/What-is-artificial-intelligence-AI

https://bluebik.com/th/blogs/7319