ตลาดและแผงค้ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งกระจายสินค้าและบริการที่มีราคาที่ย่อมเยา จับต้องได้ และเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้ค้าอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จึงทำให้ตลาดและแผงค้าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวหรืออัพเดทให้ทันตามเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้ลองสิ่งใหม่ ได้ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และการที่จะได้จับทางในตลาดใหม่ 

บทความนี้เราจะทำให้ทุกท่านได้ทราบว่าจะปรับตัวอย่างไรในปี 2024 เพื่อให้ทันตามยุคสมัยได้

ตลาดและแผงเช่าจะปรับตัวยังไง

ปี 2023 ตลาด-แผงค้า มีการปรับตัวอย่างไร

มีการปรับเปลี่ยนที่ให้ได้ชัดใน 3 ด้านหลักๆ คือ

1. การปรับตัวเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆ ร้านค้าในตลาดเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น การเอาระบบ POS เข้ามาเพื่อจัดการการขาย การใช้ระบบ E-Payment ในการรับชำระเงินจากลูกค้า การใช้ระบบ CRM เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อโปรโมตสินค้าและบริการ เป็นต้น

2.การปรับตัวด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาดและแผงค้ามีการปรับตัวกับพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ลูกค้าให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต้องคุ้มค่า เป็นต้น 

3.การปรับตัวด้านการแข่งขัน จะเห็นได้ว่าหลายๆ ตลาดเผชิญกับคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีการปรับลดราคาสินค้าและบริการให้มีราคาย่อมเยาและเป็นกันเอง

ซึ่งการปรับตัวของตลาดในปี 2023 สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจโลก ตลาดจึงต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

แล้วในปี 2024 ตลาด-แผงค้า ต้องปรับในเรื่องใดบ้าง

ตลาดและแผงค้าควรปรับในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การปรับตัวด้านความยั่งยืน เพราะผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้นตลาดและแผงค้าจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้านความยั่งยืน โดยเน้นจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าอินทรีย์ สินค้ารีไซเคิล สินค้าจากท้องถิ่น เป็นต้น

2. การปรับตัวด้านนวัตกรรม ตลาดและแผงค้าควรปรับตัวด้านนวัตกรรม โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการตลาด แผงค้า และบริการต่างๆ เช่น การใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การใช้หุ่นยนต์เพื่อให้บริการลูกค้า เป็นต้น

ซึ่งในการปรับตัวด้านนวัตกรรมจะช่วยให้ตลาดและแผงค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

3. การปรับตัวด้านชุมชน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบข้าง เช่น จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น ในการปรับตัวด้านชุมชนจะช่วยให้ตลาดและแผงค้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคใหม่ๆ เข้ามาในตลาดและแผงค้า เช่น ตลาดกิเลน ที่จัดกิจกรรมวันเด็กเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567

(ที่มารูปภาพ : Facebook ตลาดกิเลน)

เมื่อตลาด – แผงค้าปรับตัวแล้วจะได้อะไร

เมื่อตลาดและแผงค้าปรับตัวแล้วประโยชน์ที่ได้รับทั้งต่อผู้ค้า ผู้ซื้อ และสังคมโดยรวม มีดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้ค้า

  • เพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขายเช่น เพิ่มความเร็วในการบริการ เพิ่มความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการ เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า
  • เพิ่มรายได้และกำไรจากการขายสินค้าและบริการ

ประโยชน์ต่อผู้ซื้อ

  • สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่่มีความหลากหลาย
  • สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น
  • ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

  • ตลาดและแผงค้าเป็นแหล่งกระจายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นกันเอง
  • ตลาดและแผงค้าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ผู้ค้าและผู้ประกอบการ
  • ตลาดและแผงค้าเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของประชาชน

ในปี 2024 นี้เป็นปีที่ตลาดต้องรีบที่จะปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยี เพราะการที่ตลาดก้าวทันตามเทคโนโลยีได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลให้ตลาดสามารถเข้าถึงความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ อย่างหนึ่งที่ตลาดจำเป็นต้องทำ หากตลาดมีการปรับตัวที่ดีย่อมได้ผลตอบรับที่ดีตามมาอย่างแน่นอน

ช่องทางในการดูภาพรวมของตลาด

Myket pro โปรแกรมบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด คอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่เช่า บริหารตลาดแบบมืออาชีพ ครบ จบ ในที่เดียว การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปีในการพัฒนาระบบพื้นที่ปล่อยเช่า พร้อมทั้งมีฟังก์ชันที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้

ติดต่อทดลองใช้ระบบฟรี 30 วัน! Donwload free

ที่มา : https://www.peerpower.co.th/blog/consumer-trend https://www.happy-or-not.com/en/insights/blog/holiday-retail-trends-2024-heres-what-to-expect/