ใครก็อยากเป็นเสือนอนกินด้วยการเป็น “เจ้าของตลาด” บางคนมีพื้นที่ทำเลทองพร้อมสร้าง แต่กว่าจะมาเป็นตลาดได้ อาจจะต้องผ่านขั้นตอนและการศึกษาข้อมูลต่างๆ มากมาย แต่นั่นคือ “เสน่ห์และความท้าทาย” ที่ทำให้ธุรกิจนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและความภาคภูมิใจ มาเริ่มกันเลยว่าเจ้าของตลาดมือใหม่และตลาดใหม่ต้องเตรียม “ระบบบริหารตลาด” ยังไง?

Read more: Step by Step เจ้าของตลาดมือใหม่ อยากเปิดตลาดต้องเตรียมการบริหารยังไงบ้าง?
ตลาดใหม่ ระบบบริหารตลาด

แล้วขั้นตอนเตรียมตัวในการเปิดตลาดที่เจ้าของตลาดมือใหม่จะต้องรู้มีอะไรบ้างนั้น เราได้ยกเอากรณีศึกษามาจากตลาดไอดิวอเวนิว จังหวัดจันทบุรี มาให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ไปพร้อมกัน บทความนี้จะทำให้คุณรู้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเปิดตลาดแบบ Step by Step 

อยากเปิดตลาด? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการในพื้นที่ ในการสำรวจกลุ่มเป้าหมายของเราและความต้องการในพื้นที่นั้น ก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร? อาศัยที่ไหน? มีความสนใจอะไร? และเมื่อเรากำหนดกลุ่มลูกค้าของเราแล้วนั้นพื้นที่ที่เราต้องการควรที่จะอยู่ใกล้หรือเป็นจุดสนใจ ที่จะดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นให้เข้ามา 

2 .เตรียมเงินเพื่อลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนนี้ไม่ใช่ว่าเรามีเงินลงทุนก้อนเดียวแล้วจะสามารถเปิดตลาดได้เลย ซึ่งนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะในความเป็นจริงแล้วเราควรมีเงินลงทุนทั้งในการเช่าพื้นที่หรือซื้อพื้นที่เพื่อเปิดตลาดและเงินในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดตลาด อีกทั้งยังต้องมีเงินสำรองเพื่อที่จะใช้หมุนเวียนในช่วงเริ่มเปิดตลาดใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งรวมๆ แล้วควรมีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (อ้างอิงจาก)

3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
 •  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้เป็นที่ตั้งตลาด
 • . สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
 •  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
 •  หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
 •  ผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาด
 • สำเนาใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี)
 •  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
 • ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 (ที่มา สำนักงานเขตลาดพร้าว) (ตัวอย่างสัญญา)

4.เตรียมระบบจัดการบริหารตลาดที่ดี เช่น การบริหารจัดการแผงค้าในตลาด มีระบบจัดเก็บข้อมูลของตลาดที่ดี และการวางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ตลาดของเราชูจุดเด่นมากยิ่งขึ้น อ่านต่อเพิ่มเติม

การเตรียม “ระบบบริหารตลาด”

1. วางโครงสร้างและทรัพยากร ในการเปิดตลาดใหม่เราจำเป็นที่จะต้องกำหนดโครงสร้างทีมเพื่อช่วยเราบริหารตลาดอย่างเหมาะสม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน เช่น ตำแหน่งผู้จัดการตลาด, คนเก็บค่าแผง, บัญชีรับเงินฯ

2. คัดสรรกระบวนการและเครื่องมือในการบริหารให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการตลาด เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ค้า เช่น Myket Pro ระบบริหารตลาด ช่วยจัดการแผงค้าปล่อยเช่า

เมื่อเราเปิดตลาดไปแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?

1. การโปรโมทตลาด เพื่อให้ตลาดของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อาทิ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ Tiktok facebook เป็นต้น , การจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาด เช่น กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันวาเลนไทน์ เป็นต้น , การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายในตลาดของเรา

2. การพัฒนาตลาด เพื่อให้ตลาดของเรามีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น  เช่น การเพิ่มสินค้าและบริการใหม่ๆ , การจัดธีมตลาดตามเทศกาลเช่นวันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

3. การติดตามผลและประเมินผล เพื่อให้รู้ว่าตลาดของเรามีการเติบโตไปถึงไหนแล้ว เช่น การวิเคราะห์ผลประกอบการและกำไร , การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่ามีความพึงพอใจกับกับตลาดของเรามากน้อยแค่ไหน

ตัวอย่างเจ้าของตลาดมือใหม่ ‘ตลาด IDEAL Avenue’ 

ตลาดนี้มาจากคนรุ่นใหม่ที่อยากเปิดตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นตลาด IDEAL Avenue และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งกว่าจะมาเป็นตลาดนี้ได้นั้น คุณนิธิศ ภู่ธรรมศิริ ได้ให้สัมภาษณ์ใน รายการวันใหม่วาไรตี้ ไว้ว่า “ด้วยความที่หลงไหลในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้ว บวกกับมีพื้นที่ว่างของครอบครัวอยู่ ก็เลยอยากต่อยอดให้พื้นที่ตรงนี้มีชีวิตชีวา มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็เลยสร้างตรงนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คตลาดเชิงท่องเที่ยว ตกแต่งมุมต่างๆ ให้กลายเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งอยากทำตลาดที่ทุกคนสามารถมาเดินได้ ของที่ขายมีราคาที่ย่อมเยาและเป็นกันเอง” คุณนิธิศจึงมีความหวังที่ว่าตลาดนี้จะสามารถสร้างสีสัน สร้างรอยยิ้มและสร้างรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน

ตลาด IDEAL ชลบุรี

(ที่มา Facebook : IDEAL Avenue)

แนะนำตัวช่วยที่จะช่วยให้เจ้าของตลาดมือใหม่ทำงานได้ง่ายขึ้น

Myket Pro ปลดล็อกพลังการจัดการตลาดยุคใหม่

ลืมภาพความยุ่งยากในการบริหารตลาดแบบเดิม ๆ ถ้าใช้ Myket Pro ระบบบริหารตลาดอัจฉริยะที่จะช่วยให้เจ้าของตลาดไม่ว่าจะมือเก๋า มือใหม่ สามารถบริหารจัดการตลาดและแผงค้าเช่าของตัวเองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว กว่าที่เคย

ฟีเจอร์ครบครัน พัฒนามาจาก Painpoint ของเจ้าของตลาด

 • ออกบิล จ่ายเงิน ง่ายนิดเดียว Myket Pro ช่วยสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ถึงผู้ค้าได้โดยตรง ผ่านระบบออนไลน์ Myket และ Myket Pro
 • สรุปผลวิเคราะห์แม่นยำ ติดตามผลประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เข้าใจสถานการณ์ตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ผังตลาดออนไลน์ เห็นภาพรวมและง่ายต่อการจัดการพื้นที่เช่าผ่านระบบ Floorplan 2D
 • ทำสัญญาแผงเช่า ทำสัญญาตลาด ผ่านระบบออนไลน์ จัดการสัญญาเช่าแบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • ฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย Myket Pro ยังมีฟีเจอร์เด็ดๆ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการบริหารจัดการ

ทำไมต้องเลือก Myket Pro

 • ประสบการณ์พัฒนาระบบบริหารพื้นที่มากกว่า 8 ปี
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ

Myket Pro ตัวช่วยที่ใช่ สำหรับเจ้าของตลาดยุคใหม่ ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน สมัครเลย

ที่มา : https://thairealestate.org/content/detail/155/5-%E0%B8%84%